ค่าพารามิเตอร์ของแหล่งข้อมูล

สามารถเลือกหรือไม่เลือกตั้งค่าพารามิเตอร์ซึ่งเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อต้องการผ่านข้อมูลของ Moodle ไปยังไฟล์หรือเว็บไซต์ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล

ถ้าคุณกำหนดค่าพารามิเตอร์ ค่าเหล่านั้นจะผ่านไปยังแหล่งข้อมูลในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ URL (ใช้วิธีการ GET)

คอลัมน์ซ้ายมือจะปรากฏข้อมูลให้คุณเลือกเพื่อส่ง ส่วนคอลัมน์ขวามือใช้สำหรับตั้งชื่อให้กับข้อมูลนั้น

พึงจำไว้ว่า ข้อมูลของผู้ใช้จะมาจากผู้ใช้ที่กำลังดูแหล่งข้อมูลนั้น และข้อมูลรายวิชามาจากรายวิชาที่ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่ง

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English

Free Web Hosting