การเปิดและปิดเวลาตอบคำถาม

คุณสามารถกำหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดทำการ เพื่อให้คนอื่นลองตอบคำถามได้

ก่อนเวลาเปิด และหลังเวลาปิด จะตอบคำถามไม่ได้

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English

Free Web Hosting