คะแนนสูงสุด

คะแนนสูงสุดสำหรับแบบทดสอบนี้

ตัวอย่างเช่น คะแนนสูงสุด 20 เพราะว่า แบบทดสอบนี้ คิดแล้วมีน้ำหนัก 20% ของ คอร์ส

ถึงแม้ว่าคุณจะมีคำถามเพียงสิบข้อในแบบทดสอบ ซึ่งมีคะแนนรวมแล้ว 50 คะแนน คะแนนที่ได้จาก 50 คะแนนนี้ จะทำการคำนวณใหม่ ว่าคิดแล้วเป็นเท่าไหร่ เมื่อคะแนน เต็มคือ 20 คะแนน

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English

Free Web Hosting