แสดงคำตอบที่ถูกต้อง

ถ้าคุณทำรายการ คำตอบที่ถูกต้อง จะมีการแสดงผล และคำตอบที่ถูกต้อง ในแต่ละคำถามแต่ละข้อที่ทำ (แสดงเน้นด้วยสีสว่าง)

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English

Free Web Hosting