ประเภทของคำถาม

คุณสามารถแบ่งรายการคำถามเป็นประเภทได้ แทนที่จะเก็บคำถามทั้งหมดเป็นรายการเดียว

แต่ละประเภทของคำถาม ต้องประกอบด้วยชื่อและบรรยายลักษณะสั้นๆ

แต่ละประเภทของคำถาม สามารถ "เผยแพร่"ได้ หมายถึง รายการนั้นๆ (และทุกคำถามในรายการ) จะเปิดให้วิชาอื่นๆ ที่ใช้ server นี้ด้วย ดังนั้น วิชาอื่นๆ จะสามารถดึงคำถามของคุณไปใช้ใน รายการคำถามอื่นได้

ประเภทรายการคำถาม สามารถสร้างใหม่หรือลบทิ้งได้ ตามต้องการ แต่เมื่อคุณต้องการลบรายการใดที่มีคำถามบรรจุอยู่ คุณจะต้องระบุชื่อรายการอื่น ที่ต้องการจะย้ายคำถามเหล่านั้นไปเก็บไว้ด้วย

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English

Free Web Hosting