รูปแบบการนำเสนอ

การตั้งค่านี้ใช้กำหนดรายละเอียดว่าศัพท์หรือนิยามแต่ละคำจะปรากฏออกมาในรูปแบบใดในอภิธานศัพท์ ค่าที่ตั้งไว้คือ

อย่างง่ายรูปแบบพจนานุกรม:
จะดูเหมือนพจนานุกรมแบบที่ใช้อยู่ทั่วไป คำศัพท์แต่ละคำแยกกัน ไม่มีการระบุผู้เขียนคำศัพท์ เอกสารหรือไฟล์แนบจะแสดงในรูปแบบลิงก์
ต่อเนื่องพร้อมชื่อผู้เขียน:
แสดงศัพท์คำต่อคำโดยไม่แยกกัน พร้อมไอคอนแก้ไข
เต็มรูปแบบพร้อมชื่อผู้เขียน:
รูปแบบคล้ายกระดานเสวนา ซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน เอกสารหรือไฟล์แนบแสดงเป็นลิงก์
เต็มรูปแบบไม่รวมเชื่อผู้เขียน:
รูปแบบคล้ายกระดานเสวนาโดยไม่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน เอกสารหรือไฟล์แนบแสดงเป็นลิงก์
สารานุกรม:
เหมือนแบบเต็มโดยแสดงผู้เขียน พร้อมแสดงรูปภาพที่แนบมาด้วย
คำถามถามบ่อย:
เป็นประโยชน์สำหรับแสดงรายการคำถามที่ถามบ่อย ซึ่งผนวกคำ "คำถาม" และ "คำตอบ" โดยอัตโนมัติเข้าไปในแนวคิดและคำนิยามตามลำดับ

ผู้ดูแลระบบMoodle สามารถสร้างรูปแบบใหม่ๆ ตามคำแนะนำใน mod/glossary/formats/README.txt.

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English

Free Web Hosting