ตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กถือเป็นตัวเดียวกันหรือไม่

การตั้งค่าส่วนนี้สามารถกำหนด ว่าจะอนุญาตให้คำที่พิมพ์ด้วยอักษรตัวเล็ก และคำที่พิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่ ใช้แทนกันได้หรือไม่ ในกรณีกำหนดให้เป็นลิงก์ไปยังศัพท์หรือนิยามโดยอัตโนมัติ

เช่น หากตั้งค่าให้ส่วนนี้ทำงาน คำ "html" บนกระดานเสวนาจะไม่สามารถลิงก์ไปยังอภิธานศัพท์คำว่า "HTML"

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English

Free Web Hosting