ประเภทของกระดานเสวนา
ประเภทของกระดานเสวนานั้นมีหลายประเภทให้เลือกระบุ ดังนี้

กระดานหัวข้อเดียวอย่างง่าย--- เป็นกระทู้ที่มีหัวข้อเดียว และเนื้อหาทุกอย่างอยู่ภายในหน้าเดียวกัน กระทู้ประเภทนี้เหมาะสำหรับเรื่องที่สั้นและกระชับ

กระดานทั่วไป --- เป็นกระดานเสวนาแบบปลายเปิด ซึ่งแต่ละคนที่เข้ามาตอบ จะสามารถตั้งหัวข้อใหม่ได้ กระดานเสวนาประเภทนี้เหมาะที่สุดสำหรับกระดานเสวนาที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไป

หนึ่งคนหนึ่งกระทู้ --- ในกระดานเสวนาประเภทนี้ แต่ละคนจะโพสต์กระทู้ในหัวข้อของตน (แต่ทุกคนจะสามารถตอบได้ทุกกระทู้) ฟอรั่้มแบบนี้จะเป็นประโยชน์ เมื่อคุณต้องการให้นักเีีรียนตั้งกระทู้ของตนและแสดงความเห็นในหัวข้อของแต่ละสัปดาห์ และทุกคนก็สามารถตอบแสดงความคิดเห็นในกระทู้นั้นๆได้ (กำลังทำการพัฒนาเรื่องนี้ในมูเดิ้ลเวอร์ชั่นใหม่)

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English

Free Web Hosting