การใช้แชท

แชทโมดูลประกอบด้วยหลายส่วนประกอบที่จะทำให้การแชทสนุกสนานขึ้น

สไมลีส์
ใบหน้าสไมลีส์ (อีโมติคอน) ที่พิมพ์บนที่ใดๆ ใน Moodle สามารถพิมพ์และแสดงใบหน้าอย่างที่ต้องการในห้องแชทนี้ได้เช่นกัน เช่น :-) =
ลิงค์
ที่อยู่อินเตอร์เน็ตต่างๆ สามารถเปลี่ยนเป็นลิงค์อัตโนมัติได้
การแสดงอารมณ์
ขึ้นต้นบรรทัดด้วย "/me" หรือ ":" เพื่อแสดงอารมณ์ เช่น สมมติว่าคุณชื่อ คิ้ม เมื่อคุณพิมพ์ ":laughs!" หรือ "/me laughs!" ทุกคนในห้องแชทจะเห็น "คิ้ม หัวเราะ (Kim laughs)" เป็นต้น
ส่งเสียง "บี๊ป"
You can send a sound to other people by hitting the "beep" link next to their name. A useful shortcut to beep all the people in the chat at once is to type "beep all". จะส่งเป็นเสียงให้กับคนอื่นๆ ในห้องก็ได้ โดยการกดที่ลิงค์ "บี๊ป (Beep)" ซึ่งอยู่ถัดจากชื่อของคนอื่นๆ ทางลัดที่จะส่งเสียง "บี๊ป" ให้กับทุกคนในห้องแชทพร้อมๆ กันในครั้งเดียวคือการพิมพ์ "บี๊ปทุกคน (Beep All)"
HTML
ถ้าพอรู้จักโค้ด HTML อยู่บ้าง ก็อาจใช้โค้ดในข้อความเพื่อแทรกรูปภาพ เล่นเสียง หรือ สร้างข้อความที่มีขนาดหรือสีแตกต่างกันไปก็ได้

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English

Free Web Hosting