การเขียนข้อความ

การเขียนข้อความในโปรแกรมนี้นั้น จะแสดงผลเหมือนที่คุณพิมพ์แน่นอนค่ะ นอกจากนี้ยังสมารถใช้ สไมลี่ พิมพ์ที่อยู่เว็บ หรือ เพิ่มโค้ด html ได้ด้วย

Smilies (emoticons)

  หากต้องการแทรกสไมลี่ลงในข้อความเพียงแต่พิมพ์โค้ดสไมลี่ลงไป โปรแกรม จะแสดงผลออกมาเป็นรูปภาพ

  smile :-)
  big grin :-D
  wink ;-)
  mixed :-/
  thoughtful V-.
  tongue out :-P
  cool B-)
  approve ^-)
  wide eyes 8-)
  surprise 8-o
  sad :-(
  shy 8-.
  blush :-I
  kisses :-X
  clown :o)
  black eye P-|
  angry 8-[
  dead xx-P
  sleepy |-.
  evil }-]

URLs

HTML tags

  คุณสามารถใช้ แท็ก html ง่ายๆ ในการเขียนค่ะ

  HTML tagsProduces
  <B> bold </B> bold text
  <I> italic </I> italic text
  <U> underline </U> underlined text
  <FONT SIZE=1> small </FONT> small
  <FONT SIZE=4> large </FONT> large
  <FONT COLOR=green> example </FONT> example
  <UL><LI>one <LI>two </UL>
  • one
  • two
  <HR>

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English

Free Web Hosting