รหัสผ่านเข้ารายวิชา

รหัสนี้เป็นการป้องกันบุคคลภายนอก เข้ามาศึกษาข้อมูลที่คุณสอน

ถ้าหาก คุณไม่เติมใดๆ ในช่องนี้ ใครก็ตามที่เป็นสมาชิกของ เว็บไซต์ ก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาได้ทั้งหมด

ถ้าหากคุณระบุรหัสผ่านไว้ นักเรียนที่พยายามเข้ามาในหน้านี้ จะถูกถาาให้เติม รหัส ในการเข้ามาใช้บทเรียน ในครั้งแรกเท่านั้น

ถ้าหากรหัสดังกล่าว ตกไปถึงบุคคลที่ท่านไม่ต้องการให้ เข้ามา ศึกษาในบทเรียนนี้ ท่านสามารถจะตัดชื่อของบุคคลดังกล่าวออก จากรายวิชาได้ โดยเข้าไปดูในประวัติส่วนตัวของบุคคลดังกล่าว และเปลี่ยนรหัสนี้เสีย โดยนักเรียนคนอื่นๆ ที่อยู่ในรายวิชา จะไม่ได้ รับผลกระทบไปด้วย

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English

Free Web Hosting