จำนวนข่าวที่ต้องการให้ปรากฎในหน้ารายวิชา

รายวิชาในรูปแบบรายสัปดาห์ และ หัวข้อจะมี กระดานข่าว ปรากฎอยู่บนสุด ของรายวิชา เหมาะสำหรับประกาศข่าวสาร ให้นักเรียนในรายวิชาได้รับทราบทั่วกัน ค่าที่ตั้งไว้ คือ นักเรียนทุกคนต้องเป็นสมาชิกของบอร์ดนี้ ฉะนั้นเมื่อมีการโพสต์ ข้อความบนกระดานนี้ นักเรียนจะได้รับข้อความผ่านทางอีเมล์

การตั้งค่านี้พิจารณาว่าต้องการให้ข่าวล่าสุดจำนวนกี่ข่าวปรากฎในหน้าแรกนี้ ในส่วนของ ข่าวและประกาศ ในกรอบทางด้านขวามือ

ถ้าหากตั้งค่าไว้ที่ 0 จะไม่มีข่าวปรากฎในช่องดังกล่าว

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English

Free Web Hosting